Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Разяснителна среща в АГКК на 03 Декември 2019 г.

12.11.2019

 

Във връзка с обнародваните промени в НАРЕДБА № РД-02-20-4 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА, предложихме на ръководството на АГКК, да проведем разяснителна среща по въпроси, касаещи тези наредби. Най-близката възможност за такава среща е 03.12.2019 г. от 13.00 ч. в гр. София.

 

Предложението е форматът на срещата да е подобен на тази, която направихме в края на август 2019 г.

 

За целта, тези които искат да участват, да заявят това на ел. поща на КИГ най-късно до 15.11.2019 г. , за да може да предвидим подходяща зала в зависимост от броя на участниците.

 

Независимо дали ще участвате в срещата или не, моля в срок до 21.11.2019 г. да зададете Вашите въпроси на същата електронна поща. Въпросите ще бъдат изпратени на АГКК и разяснени на срещата. Моля да имате пред вид, че от АГКК ще отговарят само на въпроси, свързани с двете наредби.

 

След срещата, ще получите протокол с всички отговори и коментари.

 

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb