Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Становище на браншови организации в сектор Геодезия и Геодезически факуптет

08.02.2022

Становище на браншови организации в сектор Геодезия и Геодезически факуптет относно предлагани законодателни промени в областта на геодезията, картографията и кадастъра в Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 година, одобрен с Решение на Министерски съвет от 01.02.2022 г., изпратено до Народното събрание и до Министерски съвет на Република България. С текста на писмото можете да се запознаете в секция "Документи", "Други" или на следния адрес :

http://kig-bg.org/documents/index/4

Copyright © 2023 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb