Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Световен ден на геодезиста - 21 Март 2021 г.

22.03.2021

С текста на писмото можете да се запознаете в следващия линк :

http://kig-bg.org/documents/index/4

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb