Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Световен ден на геодезиста - 21 Март 2022 г.

21.03.2022

С текста на писмото можете да се запознаете в следващия линк :

http://kig-bg.org/documents/index/4

Copyright © 2023 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb