Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Заплащане на членски внос в КИГ за 2024 година

20.11.2023

Започва  кампания по заплащане на членски внос и право на ползване на печат за 2024 година до 31.12.2023 г. Промяна в размера на таксите няма и са както следва :
•  Годишен членски внос – 50,00 лв.
•  Годишна вноска за сертификат с право за ползване на печат – 70,00 лв.

•  Годишна вноска за членство и сертификат с право за ползване на печат – 120,00 лв.

 

При плащане на членски внос след 31.12.2023 г., но до 31.01.2024 г. следва да се преведе сумата за членство/членство и правоспособност,  увеличена с 50 %  - чл.27, (4) от Устава на Камарата :

•  Годишен членски внос – 50,00 лв. + глоба 25,00 лв.
•  Годишна вноска за сертификат с право за ползване на печат - 70,00 лв. + глоба 35,00 лв.

•  Годишна вноска за членство и сертификат с право за ползване на печат - 120,00 лв. + глоба 60,00 лв.

 

При плащане на членство/членство и правоспособност за 2024 година след 31.01.2024 г., сумите са като за ново членство/ членство и правоспособност :

•  Встъпителна еднократна вноска и Годишен членски внос – 50,00 лв. + 50,00 лв.
•  Встъпителна еднократна вноска и Годишна вноска за сертификат с право на ползване на печат  – 50,00 лв. + 70,00 лв.

 


Повече информация можете да намерите в страницата на КИГ  
www.kig-bg.org  в секция „Членство”.

 

Таксите се заплащат по банков път по сметката на КИГ :

 

Банка: УниКредит Булбанк
IBAN
: BG91 UNCR 7527 1066 7395 18
BIC
: UNCR BGSF

 

В платежното нареждане или във вносната бележка се посочва в полето „Основание за превод“ трите имена на лицето, за което се заплаща таксата за 2024 година и регистрационния му номер в КИГ . Ако банковия превод е за повече от един човек се описват всички регистрационни номера и на ел.поща на КИГ се изпраща списък със същите номера и копие от платежния документ. Моля, в основанието за превод не вписвайте името на фирмата , а имената на физическото лице.


С решение на Управителния съвет на проведено заседание на 29.11.2019 г. /Протокол 44/ не е необходимо да изпращате допълнителни документи, както в минали години. Информацията за подновено членство и правоспособност се получава от банковите извлечения.

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb