Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Новини

Последни новини

05.12.2019

Подновяване на членство и правоспособност за 2020 година

Подновяване на членство и правоспособност за 2020 година...

26.11.2019

ПОКАНА за среща на тема "Новости в нормативната база по отношение на кадастралните дейности в България"

ПОКАНА за среща на тема "Новости в нормативната база по отношение на кадастралните дейности в България"...

20.11.2019

Отговор от МРРБ по въпросите кой може да изработва ПУП

Отговор от МРРБ по въпросите кой може да изработва ПУП...

18.11.2019

Заплащане такси за 2020 година

Заплащане такси за 2020 година...

12.11.2019

Разяснителна среща в АГКК на 03 Декември 2019 г.

Разяснителна среща в АГКК на 03 Декември 2019 г....

07.11.2019

Кореспонденция с НСОРБ, МРРБ и АГКК

Кореспонденция с НСОРБ, МРРБ и АГКК...

24.09.2019

Ежегоден технически семинар на СГЗБ в гр. Пловдив

Ежегоден технически семинар на СГЗБ в гр. Пловдив на 27.09.2019 г....

18.09.2019

Изпратени писма до НСОРБ и КАБ

Изпратени писма до НСОРБ и КАБ относно проектантска правоспособност на лицата, изработващи ПУП-ПР....

12.09.2019

Обществено обсъждане на проекти за наредби

На 16.09.2019 г. изтичат сроковете за обществено обсъждане на проекти за наредби....

03.09.2019

Питане към г-жа Петя Аврамова - министър на регионалното развитие и благоустройството

КИГ отправи питане към г-жа Петя Аврамова Министър на регионалното развитие и благоустройството във връзка с прилагане на чл. 65 от Наредба РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. /файл с ...

03.09.2019

Среща на НПО с ръководството на АГКК

По инициатива на КИГ на 28.08.2019 г. се проведе среща на НПО с ръководството на АГКК за обсъждане на влезлите в сила на 22.08.2019 г. изменения на ЗКИР. Отговорите на зададен...

13.08.2019

Общо събрание на КИГ 2019

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) със следния Дневен ред:...

15.03.2019

ДНЕВЕН РЕД на Общото събрание на 15.03.2019 г.

1. Приемане на Отчет на Управителния съвет на КИГ2. Приемане на Отчет на Контролния съвет;3. Приемане на Отчет на Комисията по професионална етика;4. Освобождаване на председа...

07.03.2019

Провеждане на Общо събрание на Областна колегия Габрово

Отчетно-изборното общо събрание на ОК Габрово ще се проведе на 07.03.2019 г. от 17.00 ч. в офиса на КИГ, бул. „Цар Борис III" № 215, ет.1. При липса на кворум събранието...

07.03.2019

провеждане на Общо събрание на ОК Пазарджик

Отчетно-изборното общо събрание на ОК Пазарджик ще се проведе на 07.03.2019 г....

01.03.2019

Законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР

На 01.03.2019 г. Министерски съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР, който ще намерите в раздел "ДОКУМЕНТИ". Пишете ни за становища и ...

26.02.2019

Провеждане на Общо събрание на Областна колегия София

Отчетно-изборното общо събрание на ОК София ще се проведе на 26.02.2019 г. от 10.00 ч. в офиса на КИГ, бул. „Цар Борис III" № 215, ет.1. При липса на кворум събранието щ...

19.02.2019

Провеждане на Общи събрания на Областните колегии на КИГ

Насрочени са дати за провеждане на Общи събрания на следните Областни колегии на КИГ:1. ОК Благоевград - 28.02.2019 г.2. ОК Варна - 07.03.2019 г.3. ОК Добрич - 21.02.2109 г.4....

10.01.2019

Среща между ръководителите на основните геодезически неправителствени професионални организации

На 10.01.2019г. в гр.София се проведе среща между ръководителите на основните геодезически неправителствени професионални организации. На срещата присъстваха инж.М.Димиев - пр...

Страница 4 от 8, показване на 20 запис(и) от 156 общо

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb