Камара на инженерите по геодезия
Меню

Форма за записване

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

Дата и място на провеждане  : 09 - 10 Декември 2021 г.,

Парк-хотел "Москва", зала "Европа" - гр. София, ул. "Незабравка" № 25 .

Обучителния курс се провежда на основание чл.20, ал.4 от ЗКИР .

Такси за участие :

1. За членове на КИГ за 2021 година - крайна такса в размер на 78.00 лв.  ;

2. За всички останали, които не членуват в КИГ през 2021 година - крайна такса в размер на 156.00 лв.

Таксите за участие следва да бъдат преведени по банков път по сметката на КИГ в УниКредит Булбанк :

IBAN : BG91 UNCR 7527 1066 7395 18

BIC   : UNCRBGSF

Ако таксата се заплаща от физическо лице, което ще вземе участие в курса, попълнете формата за регистрация с данни за физическото лице / в платежния документ посочете три имена на лицето, за което е плащането/ .

Ако таксата се заплаща от Фирма/ЮЛ, попълнете формата за регистрация с данни за фирмата /в платежния документ посочете в основанието за плащане три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането/.

В ТАКСАТА ЗА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС НЕ СЕ ВКЛЮЧВА НОЩУВКА ! КАМАРАТА НЕ ОРГАНИЗИРА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ !

Краен срок за записване за участие в обучителния курс и за плащане на таксата - 05.12.2021 г. или до запълване капацитета на залата.

След тази дата документи няма да се обработват.

 

Copyright © 2022 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb