Chamber of Graduated Surveyors
Menu

Documents

Board Meetings - Protocols

2024

13.06.2024 | Протокол от проведено заседание на УС на КИГ на 31.05.2024 г.

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 31.05.2024 г. в гр. Трявна се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия. 

13.02.2024 | Протокол от проведено заседание на УС на КИГ на 02.02.2024 г.

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 02.02.2024 г. в гр. Хисаря се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия. 

Copyright © 2024 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb