Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria
Menu

Documents

Board Meetings - Protocols

2020

01.12.2020 | Протокол от неприсъствено заседание на УС на КИГ, проведено на 17.11.2020 г.

Днес, 17.11.2020 г., се състоя неприсъствено заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия, на което бяха подложени на гласуване Споразумение за сътрудничество между основните организации и Декларация от КСБ,КАБ, КИИП, КИГ .

01.12.2020 | Протокол от заседание на УС на КИГ , проведено на 22.10.2020 г.

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 22.10.2020г. в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия. 

11.03.2020 | Протокол 46 от 11.03.2020 г.

Днес, 11.03.2020 г., се състоя неприсъствено заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.

 

11.02.2020 | Протокол 45 от 30.01.2020 г.

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 30.01.2020г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.

Copyright © 2020 Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria

Web design: DesignMeWeb