Chamber of Graduated Surveyors
Menu

Events

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

08.09.2023Гр. Варна, Фестивален и конгресен център - бул. "Сливница", № 2

Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификациявъв връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК.

Дата и място на провеждане  : 13 – 14 Октомври 2023 г./петък и събота/ във Фестивален и конгресен център гр. Варна, бул. "Сливница", № 2 - 6 . 

Такси за участие :

 1. За членове на КИГ за 2023 година – крайна такса в размер на 93.60 лв.  ;

  2. За всички останали, които не членуват в КИГ през 202година – крайна такса в размер на 187.20 лв.

Таксите за участие следва да бъдат преведени по банков път по сметката на КИГ в УниКредит Булбанк :

IBAN : BG91 UNCR 7527 1066 7395 18

BIC   : UNCRBGSF

 Ако таксата се заплаща от физическо лицев платежния документ посочете три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането .

 Ако таксата се заплаща от Фирма/ЮЛ, посочете в основанието три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането.

 Всички участници се регистрират с попълване на "Форма за регистрация" , която е на официалната страница на КИГ :   http://kig-bg.org/  ( Формата за регистрация се намира на първоначалната страница на сайта на КИГ , най-долу в лявата част ) ,  в която се вписват данни за физическото или юридическото лице /фирма , което ще участва в обучителния курс. След успешна регистрация системата изписва съобщение в червено "Регистрацията е успешна"Данните от "Форма за регистрация"  ще се използват за издаване на фактура след получаване на плащането.       

 Краен срок за записване за участие в обучителния курс и за плащане на таксата - 10.10.2023 г.  След тази дата документи няма да се обработват.

 В ТАКСАТА ЗА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС НЕ СЕ ВКЛЮЧВА НОЩУВКА ! КАМАРАТА НЕ ОРГАНИЗИРА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ !

Програмата на обучителния курс ще бъде изпратена до всички участници до 7 /седем/ дни преди началото на курса. Повече информация за програмата на предстоящия курс , както и формуляра за регистрация, може да намерите на официалната страница на КИГ . 

За повече информация последвайте линка :

 

Copyright © 2024 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb