Chamber of Graduated Surveyors
Menu

Events

Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия

15.03.2022Гр. Пловдив - НТС, ул. „Гладстон“ №1 .

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камара на инженерите по геодезия и взето решение на заседание на Управителния съвет / Протокол 54 от 18.02.2022 г. /, се насрочва Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), което ще се проведе на 15.04.2022 г. в гр. Пловдив, в сградата на НТС на ул. „Гладстон“ №1 с начален час 10.00 часа .

 

Дневен ред на Общото събрание :

1. Приемане на Отчет на Управителния съвет на КИГ за 2021 г. ;

2. Приемане на Отчет на Контролния съвет за 2021 г. ;

3. Приемане на Отчет на Комисията по професионална етика за 2021 г. ;

4. Приемане на отчет за извършени разходи и бюджет на КИГ за 2021 г. ;

5. Приемане на бюджет за 2022 година на КИГ;

6. Приемане на програма за дейността на КИГ за 2022 година ;

     7. Обсъждане на промени в ЗКИР, ЗГК и ЗКАИИП;

8. Разни.

 

При липса на кворум събранието ще започне в 11.00 часа.

Copyright © 2024 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb