Chamber of Graduated Surveyors
Menu

Documents

Board Meetings - Protocols

2023

29.05.2023 | Протокол от проведено заседание на Управителния съвет на КИГ на 19.05.2023 г.

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 19.05.2023 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.

08.03.2023 | Протокол от проведено заседание на Управителния съвет на КИГ на 17.02.2023 г.

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 17.02.2023 г. в гр. Луковит се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия. 

Copyright © 2023 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb