Chamber of Graduated Surveyors
Menu

News

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК

13.12.2021

Във връзка с Обучителния курс, съгласно чл.20, ал.4 от ЗКИР, проведен в гр. София на 09-10 Декември 2021 г. по Програма, одобрена от АГКК, представяме на Вашето внимание Презентацията на Иван Карчев -  експерт по тестване на софтуер в АГКК. 

Презентацията е в "Документи", "Други" или на следния линк :

http://kig-bg.org/documents/index/4

Copyright © 2023 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb