Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

КИГ - Камара на инженерите по ГЕОДЕЗИЯ в България

Научи повече и стани член на Камарата на инженерите по геодезия

Камара на инженерите по геодезия в България

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.

Тя е - неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти. Нейната основна задача е да защитава, насърчава, регулира и подкрепя професионалните интереси на своите членове и да повиши приноса им към обществото. В своята дейност, ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Ръководена от Управителен съвет на изборен мандат Камара на инженерите по геодезия насърчава членовете си да участват в бъдещото развитие на професията като участват в различни комисии - Контролният съвет, Комисията по професионална етика и областни колегии.

виж повече

Събития

Общо събрание на КИГ

Дата: 18.06.2021
Място: гр. Хасково - Парк-хотел "Европа"

Насрочено Общо събрание на КИГ на 18.06.2021 г. в гр. Хасково

виж повече

Новини

12.05.2021

Общо събрание на КИГ

Насрочено Общо събрание на КИГ на 18.06.2021 г. в гр. Хасково

21.04.2021

Становище на КИГ относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР

Становище на КИГ относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb