Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Изтегляне на координати и коти от РГО и ГММП

01.07.2014

Уважаеми колеги,

по молба на АГКК Ви отправям следното съобщение:

Изтеглянето на координати и коти от РГО и ГММП на България от АГКК е безплатно, съгласно ЗКИР и ще продължи да бъде безплатно. Изтеглянето на цялата база данни за тези точки на България от някои колеги довежда до блокиране на системата и други колеги, на които им трябват данни за две или три точки не могат да ги получат с дни.

Моля, изтегляйте само необходимата информация!

Благодаря!

инж. Ангел Янакиев
председател на КИГ

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb