Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Покана за технически семинар на 02.10.2015 г.

02.10.2015

На 02.10.2015 г. от 9,30 часа в Дома на науката и техниката , гр.Пловдив , ул."Гладстон" 1 , зала 2 , ще се проведе технически семинар на тема "Нови геодезически инструменти и технологии". Семинарът се организира от Федерация на научно-техническите съюзи /ФНТС/ , Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ и Регионалната организация на НТС - гр,Пловдив. Новости в геодезическите инструменти и технологии ще представят фирмите:
„ГЕО-Иванов“ ООД
“Солитех“ АД
„Метрисис“ ООД
„Геоплюс“ ЕОО
„IOES“ ЕООД
„Геокад 93“ ЕООД;
„ГЕОКАД Проект“ ЕООД

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb