Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Презентация на тема

21.03.2018

Камара на инженерите по геодезия подготви обща презентация съвместно с КИИП - секция "Геодезия", АФГ и СГЗБ на тема "Дейност на геодезическите НПО в България", която бе представена на проведената в периода 13-15.03.2018г. конференция и пленарна сесия на постоянната комисия по кадастър на ЕС в гр.София. Конференцията бе открита от министър Нанков, на нея бяха представени доклади от Швейцария, Македокия, Испания, Дания, Полша, Австрия, Швеция и Италия, от УАСГ, ВГС, БАН, ДА"ЕУ" и др.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb