Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК

09.11.2021

Във връзка с Обучителния курс, съгласно чл.20, ал.4 от ЗКИР, проведен в гр. Велико Търновона 04-05 Ноември2021 г. по Програма, одобрена от АГКК, представяме на Вашето внимание Презентацията на Иван Карчев -  експерт по тестване на софтуер в АГКК. 

Презентацията е в "Документи", "Други" или на следния линк :

Slide 1 (kig-bg.org)

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb