Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Работната седмица на FIG 2015 в София!

14.05.2012

България спечели домакинство за Работната седмица на Световната организация на геодезистите през 2015 година.

От 6 до 10 май в Рим се проведе Работна седмица на Световната организация на геодезистите (FIG). В организацията са представени 120 страни от цял свят. На работната среща в Рим присъстваха над 1300 делегати. Членове на FIG от България са Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) и Камара на инженерите по геодезия (КИГ).

През 2011 година Управителният съвет на КИГ взе решение да се кандидатира за домакинство на Работна седмица на FIG през 2015 година. След успешна предизборна кампания, в конкуренция с Румъния и Непал, КИГ спечели домакинството на Работната геодезическа седмица през 2015 година. Това е огромен успех и отлична оценка и признание за българските геодезисти.

България беше избрана още на първи тур. От присъстващите 54 делегации, 34 дадоха гласа си за България.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=900164
http://www.geomedia.bg/index.php/news:185
http://www.youtube.com/watch?v=e8cU7snvJ-w&feature=youtu.be

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb