Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Новини

Последни новини

13.03.2018

Покана за Конференция и пленарна сесия на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз 13 - 15 Март 2018 г. София, България

Уважаеми колеги,Във връзка с първото българско председателство на Съвета на Европейски съюз Агенцията по геодезия , картография и кадастър на България има удоволствието да Ви ...

28.02.2018

Призив от КРИБ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,Приложено Ви изпращам призив на ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации за участие в протест срещу спекулати...

22.02.2018

Проведена среща с министър Николай Нанков и ресорният заместник – министър Валентин Йовев

На 22.02.2018г. в МРРБ се състоя среща на министър Николай Нанков и ресорният заместник – министър Валентин Йовев с представители на неправителствените професионални орг...

12.01.2018

Работна среща на представителите на неправителствените професионални организации (НПО) в областта на геодезията

На 12.01.2018г. се проведе работна среща на представителите на неправителствените професионални организации (НПО) в областта на геодезията: КИГ, НПС „Геодезия” в К...

01.01.2018

План за дейността на СГЗБ за 2018 година

1. Проява на комисията по соц. дейност и работа с жените - ДНТ , София – м.Май , В. Коцева , И. Колева , ФНТС ;2. Ден на европейския геодезист - ДНТ , София – м. М...

15.11.2017

Mеждународна конференция Inspire 21 - Дигитална България

Уважаеми колеги,На 15 ноември 2017г. от 9.00 часа в Capital Fort на бул.Цариградско шосе 90 в гр.София ще се отбележи ГИС ден 2017 и ще се проведе международна конференция Ins...

09.11.2017

27-ми Международен симпозиум „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ"

Уважаеми колеги,Информираме Ви, че на 9 и 10 ноември 2017г. в гр.София, Дома на техниката на ул.Г.С.Раковски 108, ще се проведе 27-ми Международен симпозиум„СЪВРЕМЕННИТЕ...

20.10.2017

Семинар на тема "ГНСС технологии: RTK измервания - проблеми, дискусия, решения" на 20.10.2017г.

КИГ организира семинар на тема "ГНСС технологии: RTK измервания - проблеми, дискусия, решения" на 20.10.2017г. от 11.00 часа в гр.София, УАСГ-ГФ, зала 120, с лектор доц. д-р и...

28.09.2017

Безвъзмездна юридическа помощ за членове на КИГ

Уважаеми колеги,Уважаеми колеги,До края на календарната 2017г. може да се възползвате от безвъзмездна юридическа помощ за членове на КИГ в областта на геодезията и кадастъра о...

07.08.2017

Публикувана обява за Извънредно събрание на КИГ

на 24 Юли 2017 г. във вестник "24 часа" във карето за "Обяви-обявления" е публикувана обявата за предстоящото Извънредно събрание със следния текст :"Във връзка с чл. 14, (3) ...

22.06.2017

На 22.06.2017г. в АГКК се проведе обсъждане на напредъка на Стратегия 2030

На 22.06.2017г. в АГКК се проведе обсъждане на напредъка на Стратегия 2030 и евентуални нормативни промени, съответстващи на целите и политиките, залегнали в нея, между новия ...

08.06.2017

Регионална конференция по кадастър и геопространствени данни в гр.Скопие

На 8 и 9.06.2017г. в гр.Скопие се състоя 10-тата Регионална конференция по кадастър и геопространствени данни с над 120 участници от 10 страни от Балканския полуостров и с уча...

02.06.2017

Г-н Валентин Йовев бе назначен за зам.министър на МРРБ

Г-н Валентин Йовев бе назначен за зам.министър на МРРБ и бе освободен от поста председател на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия на проведеното Общо събран...

01.01.2016

П Р О Г Р А М А за научно-техническите прояви през месец ЯНУАРИ 2017 година

П Р О Г Р А М Аза научно-техническите прояви през месец ЯНУАРИ 2017 година№ Дата, час, място Вид на проявата ТЕМА Организатор1 04.01.2017г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на ...

03.06.2016

Общо събрание на КИГ 2016

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) със следния Дневен ред:...

23.03.2016

„Стройко 2000“, в периода 23–27 март 2016 г., в НДК, София

Във връзка с организираното от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) участие на български МСП на 46-то Специализирано изложение за арх...

10.03.2016

Проведена среща на 10.03.2016 г.

На 10.03.2016г. в сградата на АГКК се проведе среща, организирана съвместно от КИГ – София и СГКК – София. Срещата бе открита от инж. Зл. Златанов, който представи...

01.03.2016

Сдружение с нестопанска цел "Териториална организация на НТС с Дом на науката и техниката -Пловдив - П Р О Г Р А М А за научно-техническите прояви през месец МАРТ 2016 година

1 01.03.2016г., 18.00ч., Зала5, ДНТ Семинар "Списание Енергетика - седемдесет години в служба на енергетиците" ТНТС на енергетиците2 02.03.2016г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Кл...

01.02.2016

Сдружение с нестопанска цел "Териториална организация на НТС с Дом на науката и техниката -Пловдив - П Р О Г Р А М А за научно-техническите прояви през месец ФЕВРУАРИ 2016 година

1 02.02.2015г., 18.00ч., зала 5, ДНТ Семинар „Пазарът на електрическа енергия в полза на потребителите” ТНТС на енергетиците2 03.02.2016г., 17.00ч., ж.к. Тракия, б...

01.12.2015

Покана от ръководството на АГКК

На 26-ти януари, вторник, от 15,00 ч. г-н Наков организира среща в кабинета си. На срещата ще присъства и г-н Николай Нанков – заместник-министър на РРБ. Поканата е адре...

Страница 3 от 6, показване на 20 запис(и) от 105 общо

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb