Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Заседания на УС - протоколи

2021

16.11.2021 | Протокол от заседание на Управителния съвет на КИГ, проведено на 29.10.2021 г. в гр. Вършец

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 29.10.2021 г. в гр. Вършец се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия. 

25.08.2021 | Протокол от заседание на Управителния съвет на КИГ, проведено на 20.08.2021 г. в гр. Стара Загора

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 20.08.2021 г. в Старозагорски минерални бани се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия. 

28.04.2021 | Протокол от заседание на Управителния съвет на КИГ, проведено на 23.04.2021 г. в гр. Хасково

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 23.04.2021 г. в гр. Хасково се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия. 

29.03.2021 | Протокол от заседание на Управителния съвет на КИГ, проведено на 19.02.2021 г. в гр. София

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 19.02.2021 г. в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия. 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb