Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria
Menu

News

Писмо до Президента на Р България г-н Румен Радев

01.02.2021

С текста на изпратеното писмо можете да се запознаете в сайта на КИГ в "Документи" , "Други" или на посочения по-долу линк :

http://kig-bg.org/documents/index/4

Copyright © 2021 Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria

Web design: DesignMeWeb