Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Писмо до Президента на Р България г-н Румен Радев

01.02.2021

С текста на изпратеното писмо можете да се запознаете в сайта на КИГ в "Документи" , "Други" или на посочения по-долу линк :

http://kig-bg.org/documents/index/4

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb