Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Документи

Заседания на УС - протоколи

2020

11.03.2020 | Протокол 46 от 11.03.2020 г.

Днес, 11.03.2020 г., се състоя неприсъствено заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.

 

11.02.2020 | Протокол 45 от 30.01.2020 г.

Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 30.01.2020г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.

Copyright © 2020 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb