Chamber of Graduated Surveyors
Menu

Documents

General Meetings - Protocols and reports

2017

20.10.2017 | ПРОТОКОЛ от Извънредно събрание на КИГ, проведено на 20.10.2017 г.

ПРОТОКОЛ от Извънредно събрание на КИГ, проведено на 20.10.2017 г.

02.06.2017 | Протокол от редовно Общо отчетно събрание на КИГ от 02.06.2017 г., гр. София

Протокол от редовно Общо отчетно събрание на КИГ от 02.06.2017 г., гр. София

20.01.2017 | Годишен финансов отчет за 2016 година

Годишен финансов отчет за 2016 година - баланс , отчет за приходите и разходите

Copyright © 2022 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb