Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Общи събрания - протоколи и отчети

2016

03.06.2016 | Протокол от Общо събрание на КИГ

ПРОТОКОЛ от редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите по геодезия 03.06.2016г., гр. София

25.03.2016 | Годишен финансов отчет за 2015 година -

Годишен финансов отчет за 2015 година - баланс , отчет за приходите и разходите , отчет за собствения капитал , отчет за паричния поток

Copyright © 2023 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb