Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Общи събрания - протоколи и отчети

2014

28.04.2014 | ПРОТОКОЛ от Общо отчетно събрание

ПРОТОКОЛ от редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите по геодезия 28.04.2014г., гр. Велинград

28.04.2014 | Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика при Камарата на инженерите по геодезия за извършената дейност през периода 24.04.2013 г. – 28.03.2014 г.

В отчета на Председателя на Комисията по професионална етика при Камарата на инженерите по геодезия може да намерите информация за получените жалби и предложените от КПЕ решения.

17.03.2014 | Годишен отчет на Камарата на инженерите по геодезия за 2013г. /balans/

Годишен отчет на Камарата на инженерите по геодезия за 2013г. /balans/

17.03.2014 | Проекто-бюджет на Камарата на инженерите по геодезия за 2014г.

В документа може да намерите предвидените приходи и разходи на КИГ за 2014г.

Copyright © 2023 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb