Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Общи събрания - протоколи и отчети

2015

05.06.2015 | Протокол от Общо събрание на КИГ

Протокол от Общо събрание на КИГ провело се на 05.06.2015 г. в София

05.06.2015 | Отчет на Контролен съвет на КИГ

Отчет за дейността на Контролния съвет на КИГ за периода 28.03.2014 г. – 05.06.2015 г.

05.06.2015 | Отчет на Комисия по професионална етика

Отчет на КПЕ за периода 11.03.2011 г. - 05.06.2015 г.

05.06.2015 | Годишен финансов отчет за 2014 година

Годишен финансов отчет за 2014 година - баланс , отчет за приходите и разходите , отчет за собствения капитал , отчет за паричния поток

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb