Chamber of Graduated Surveyors
Menu

Documents

General Meetings - Protocols and reports

2018

30.03.2018 | Протокол от Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия

Протокол от Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия проведено на 30.03.2018г. в гр. Пловдив.

27.02.2018 | Годишен финансов отчет за 2017 година

Годишен финансов отчет на КИГ за 2017 година

27.02.2018 | Отчет за дейността на Управителния съвет на КИГ

Отчет за дейността на Управителния съвет на КИГ за периода 02.06.2017 г. до 30.03.2018 г.

27.02.2018 | Проекто бюджет за 2018 година

Счетоводна справка за 2017 г. и Проекто бюджет за 2018 година.

27.02.2018 | Отчет на Контролния съвет на КИГ

Отчет на Контролния съвет на КИГ

27.02.2018 | Отчет на комисия по професионална етика към КИГ

Отчет на комисия по професионална етика към КИГ

Copyright © 2021 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb