Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Общи събрания - протоколи и отчети

2021

30.06.2021 | Протокол от проведено Общо събрание на КИГ на 18.06.2021 г. в гр. Хасково

Протокол от проведено Общо събрание на КИГ на 18.06.2021 г. в гр. Хасково

15.06.2021 | Отчет на Контролния съвет на КИГ за периода от 16.03.2019 г. до 18.06.2021 г.

Отчет на Контролния съвет на КИГ за периода от 16.03.2019 г. до 18.06.2021 г.

14.06.2021 | Отчет на Управителния съвет на КИГ за периода от 15.03.2019 г. до 11.06.2021 г.

Отчет на Управителния съвет на КИГ за периода от 15.03.2019 г. до 11.06.2021 г.

11.06.2021 | Отчет на Комисия по професионална етика за периода от 15.03.2019 г. до 11.06.2021 г.

Отчет на Комисията по професионална етика към КИГ за периода от 15.03.2019 г. до 11.06.2021 г.

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb