Chamber of Graduated Surveyors
Menu

Documents

General Meetings - Protocols and reports

2021

30.06.2021 | Протокол от проведено Общо събрание на КИГ на 18.06.2021 г. в гр. Хасково

Протокол от проведено Общо събрание на КИГ на 18.06.2021 г. в гр. Хасково

15.06.2021 | Отчет на Контролния съвет на КИГ за периода от 16.03.2019 г. до 18.06.2021 г.

Отчет на Контролния съвет на КИГ за периода от 16.03.2019 г. до 18.06.2021 г.

14.06.2021 | Отчет на Управителния съвет на КИГ за периода от 15.03.2019 г. до 11.06.2021 г.

Отчет на Управителния съвет на КИГ за периода от 15.03.2019 г. до 11.06.2021 г.

11.06.2021 | Отчет на Комисия по професионална етика за периода от 15.03.2019 г. до 11.06.2021 г.

Отчет на Комисията по професионална етика към КИГ за периода от 15.03.2019 г. до 11.06.2021 г.

Copyright © 2022 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb