Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Общи събрания - протоколи и отчети

2022

20.04.2022 | Протокол от Общо събрание на КИГ, проведено в гр. Пловдив на 15 Април 2022 г.

Протокол от Общо събрание на КИГ, проведено в гр. Пловдив на 15 Април 2022 г.

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb