Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Други документи

2017

28.11.2017 | Писмо до МРРБ

Относно общата позиция на КИГ, Секция "Геодезия и приложна геодезия" в КИИП, СГЗБ и АГФ.

20.11.2017 | Писмо до Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Относно съществуващите два режима за регистрация на лица, извършващи геодезически дейности.

20.10.2017 | Устав на КИГ

Устав на КИГ с нанесени промени, приети на Извънредно събрание на КИГ, проведено на 20.10.2017 г.

20.10.2017 | Благодарствено писмо от проф. д-р инж. Елена Пенева - Декан на Геодезически факултет на УАСГ

Благодарствено писмо от проф. д-р инж. Елена Пенева - Декан на Геодезически факултет на УАСГ до Камара на инженерите по геодезия

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb