Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

КИГ - Камара на инженерите по ГЕОДЕЗИЯ в България

Научи повече и стани член на Камарата на инженерите по геодезия

Камара на инженерите по геодезия в България

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.

Тя е - неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти. Нейната основна задача е да защитава, насърчава, регулира и подкрепя професионалните интереси на своите членове и да повиши приноса им към обществото. В своята дейност, ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Ръководена от Управителен съвет на изборен мандат Камара на инженерите по геодезия насърчава членовете си да участват в бъдещото развитие на професията като участват в различни комисии - Контролният съвет, Комисията по професионална етика и областни колегии.

виж повече

Събития

Среща на тема "Новости в нормативната база по отношение на кадастралните дейности в България"

Дата: 03.12.2019
Място: Зала № 3 на ФНТС - гр. София, ул ."Г.С.Раковски" № 108 от 13.00 часа

Среща на тема "Новости в нормативната база по отношение на кадастралните дейности в България"

виж повече

Новини

18.12.2019

Презентации от АГКК във връзка с промени в нормативната уредба

Презентации от АГКК във връзка с промени в нормативната уредба

17.12.2019

Протокол от проведена среща с АГКК на 03.12.2019 г.

Протокол от проведена среща с АГКК на 03.12.2019 г.

Copyright © 2020 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb