Камара на инженерите по геодезия
Меню

Камара на инженерите по геодезия

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.

Тя е - неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти. Нейната основна задача е да защитава, насърчава, регулира и подкрепя професионалните интереси на своите членове и да повиши приноса им към обществото. В своята дейност, ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Ръководена от Управителен съвет на изборен мандат Камара на инженерите по геодезия насърчава членовете си да участват в бъдещото развитие на професията като участват в различни комисии - Контролният съвет, Комисията по професионална етика и областни колегии.

виж повече

Събития

Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия

Дата: 12.04.2024
Място: гр. Пловдив - сградата на НТС ул. „Гладстон“ № 1

Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия - 12 Април 2024 г. /петък/ в гр. Пловдив в сградата на НТС, ул. „Гладстон“ № 1

виж повече

Новини

26.02.2024

Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия

Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия - 12 Април 2024 г. /петък/ в гр. Пловдив в сградата на НТС – Пловдив, ул. „Гладстон“ № 1

07.12.2023

Програма на Обучителен курс - гр. София, 14 - 15 Декември 2023 г.

Програма на Обучителен курс - гр. София, 14 - 15 Декември 2023 г.

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb