Камара на инженерите по геодезия
Меню

Камара на инженерите по геодезия

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.

Тя е - неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти. Нейната основна задача е да защитава, насърчава, регулира и подкрепя професионалните интереси на своите членове и да повиши приноса им към обществото. В своята дейност, ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Ръководена от Управителен съвет на изборен мандат Камара на инженерите по геодезия насърчава членовете си да участват в бъдещото развитие на професията като участват в различни комисии - Контролният съвет, Комисията по професионална етика и областни колегии.

виж повече

Форма за регистрация

Събития

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

Дата: 13.10.2023
Място: Гр. Варна, Фестивален и конгресен център - бул. "Сливница", № 2

Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по прог

виж повече

Новини

08.09.2023

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР - 13-14.10.2023 г. гр. Варна

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР - 13-14.10.2023 г. гр. Варна

15.08.2023

Програма на Обучителен курс - гр. Велико Търново, 31 Август - 01 Септември 2023 г.

Програма на Обучителен курс - гр. Велико Търново, 31 Август - 01 Септември 2023 г.

Copyright © 2023 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb