Камара на инженерите по геодезия
Меню

Камара на инженерите по геодезия

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.

Тя е - неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти. Нейната основна задача е да защитава, насърчава, регулира и подкрепя професионалните интереси на своите членове и да повиши приноса им към обществото. В своята дейност, ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Ръководена от Управителен съвет на изборен мандат Камара на инженерите по геодезия насърчава членовете си да участват в бъдещото развитие на професията като участват в различни комисии - Контролният съвет, Комисията по професионална етика и областни колегии.

виж повече

Събития

Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия

Дата: 15.04.2022
Място: Гр. Пловдив - НТС, ул. „Гладстон“ №1 .

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камара на инженерите по геодезия и взето решение на заседание на Управителния съвет / Протокол 54 от 18.02.2022 г. /, се насрочва Общо

виж повече

Новини

29.11.2022

Програма за провеждане на Обучителни курсове през 2023 година за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

Програма за провеждане на Обучителни курсове за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР през 2023 година

27.10.2022

Заплащане на членски внос в КИГ за 2023 година

Заплащане на членски внос в КИГ за 2023 година

Copyright © 2023 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb