Камара на инженерите по геодезия
Меню

Всички членове

Град:
Изчисти
Печат на всички

Благоевград

No Име Email
88 инж.БАЙРЯМ ИЗИР МУСТАФА bayram_m@abv.bg
721 инж.ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ trimble@abv.bg
681 инж.ПЕТЪР ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ pe6ocvetkow@abv.bg
827 инж.ТОДОР ИВАНОВ ГЮРОВ todor_g_22@abv.bg

Бургас

No Име Email
605 инж.АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ georgiev_ad@mail.bg
44 инж.АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ nas_bg@yahoo.com
151 инж.ВАЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ РУСЕВ glottis@abv.bg
834 инж.ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА-СТОЯНОВА valentina.krasteva@abv.bg
760 инж.ВАСИЛ ВЪРБАНОВ ВАСИЛЕВ geocom3@gmail.com
135 инж.ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ШАРБАНОВ shami_1@abv.bg
46 инж.ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ НИКОВ vnicov@excite.com
95 инж.ГАЛИНА ИВАНОВА НИКОВА kamara@kig-bg.org
51 инж.ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕЛКОВ georgi_velkov@abv.bg
812 инж.ДЕНИС МЕХМЕДОВ МОЛЛОВ DenisMollov80@gmail.com
764 инж.ДЕЯН ГЕОРГИЕВ РАЙКОВ dikata_5@abv.bg
561 инж.ДИАН ЙОСИФОВ ДЕМЕНТИЕВ dian_dementiev@abv.bg
484 инж.ДИМИТРИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА d.stoianova67@abv.bg
43 инж.ДИМИТЪР ИЛИЕВ КАЗАНДЖИЕВ universumorg@abv.bg
841 инж.ДИМЧО ДИМИТРОВ МУТАФОВ dimcho_mutafov@abv.bg
152 инж.ДОБРИНКА ФИЛИПОВА ПАРАСКОВА kamara@kig-bg.org
36 инж.ДОРА БОНЧЕВА ЗАХАРИЕВА kamara@kig-bg.org
33 инж.ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ geo.cad@dir.bg
49 инж.ЖИВКО ИВАНОВ СТАЙКОВ jis@mail.bg
729 инж.ИЛИН ДИМИТРОВ КАЗАНДЖИЕВ survey_ilin@yahoo.com
626 инж.ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ j_top@abv.bg
720 инж.КОСТАНТИН РУМЕНОВ ГАНЕВ kostantin_ganev@abv.bg
50 инж.МИЛЕН НИКОЛОВ ФЕНДУЛОВ kamara@kig-bg.org
153 инж.МИРЧО ПЕТРОВ МАВРОДИЕВ mp_mavro@abv.bg
357 инж.НАТАЛИЯ НАЙДЕНОВА ЙОРДАНОВА natally_y@abv.bg
842 инж.ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ ТУМБАКОВ tumbakov@abv.bg
53 инж.РУМЕН КОСЕВ ГАНЕВ ganevru@abv.bg
42 инж.СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ДЯДКОВА swet_lana@abv.bg
127 инж.СТАНИСЛАВ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ stanidobrev@abv.bg
817 инж.СТАНИСЛАВ ЖИВКОВ ПЕНЧЕВ stanislavpenchevv@abv.bg
777 инж.СТОЯН ГРОЗДЕВ НЕНЧЕВ stoqnnenchev87@gmail.com
792 инж.СТОЯН ДИМИТРОВ МИТРЕВ geodezy@gmail.com
48 инж.ХРИСТО ВЪЛКОВ РУСЕВ kamara@kig-bg.org
38 инж.ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА kamara@kig-bg.org
799 инж.ЮЛИЯ ПЛАМЕНОВА КУРШУМОВА julia.kurshumova@gmail.com

Варна

No Име Email
9 инж.АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ geoid_angelov@abv.bg
770 инж.БИСТРА ИГНАТОВА ДИМИТРОВА b.hristova69@abv.bg
17 инж.ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА v_valcheva45@abv.bg
393 инж.ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ veluzu@abv.bg
768 инж.ВЕНЕТА ВЪЛКОВА МАЛЧЕВА v.petrova87@abv.bg
835 инж.ВИКТОР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ wiktorkolew@abv.bg
141 инж.ГАЛИН МЕТОДИЕВ ТОДОРОВ galin_todorov@abv.bg
807 инж.ДАНИЕЛ ВАНКОВ ТАУШАНОВ taushanov@abv.bg
772 инж.ДИМО НИКОЛОВ НИКОЛОВ geodesign07@gmail.com
7 инж.ЖИВКО НЕДЕВ КАТЕЛИЕВ geolex@abv.bg
447 инж.ИВАН ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ ivanov_i.v.2008@abv.bg
630 инж.ИВАН НИКОЛОВ ДОБРЕВ IVANDOBREV_VN@ABV.BG
140 инж.ЙОАН КРИКОР КАРАТЕРЗИЯН imagebg@gmail.com
771 инж.КИРИЛ МИХАЛЕВ ВЕЛИКОВ kiril_welikov@mail.bg
5 инж.КРАСИМИРА БОЖКОВА КАТЕЛИЕВА bozhkova_k@abv.bg
170 инж.ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ cadex_bg@yahoo.com
775 инж.ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА office@akvagon.com
789 инж.МОНИКА ВЕНЦИСЛАВОВА ВЪЛЧАНОВА monikavv@mail.bg
8 инж.НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ЛАМБЕВА lambeva_vn@abv.bg
27 инж.НИКОЛАЙ МАРИНОВ МАРИНОВ akvagon@odessos.net
360 инж.НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ varna@landinvest.bg
588 инж.НИНА ИВАНОВА РИШЕВА risheva@abv.bg
806 инж.ПЕТЪР КРУМОВ ПЕТРОВ petar.krumov.petrov@gmail.com
819 инж.РАДИНА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА radinastoyanova@abv.bg
13 инж.РЕНИ ИВАНОВА ПОПОВА renipopova@abv.bg
610 инж.РОСТИСЛАВ ЖИВКОВ ЗЛАТЕВ rostigeo@mail.bg
103 инж.СВЕТЛА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА svetley@yahoo.com
811 инж.СИЛВИЯ ЯНАКИЕВА МИХОВА-ТОДОРОВА silviya_mihova@abv.bg
16 инж.СТЕФАН АСЕНОВ МАНЗУРСКИ manzurski@abv.bg
25 инж.ТАТЯНА ДОНЧЕВА СТОЕВА tali_eli@abv.bg
815 инж.ТОДОР ХРИСТОВ ЛАМБЕВ totolamb@abv.bg
169 инж.ЦВЕТАНКА НАЧЕВА НИКОЛОВА cadex_bg@yahoo.com
145 инж.ЮРИЙ ИВАНОВ ДАЧЕВ urida@abv.bg
18 инж.ЯНКА ПАНАЙОТОВА ЛАМБОВА-ПАУНОВА ianka_lambova@abv.bg

Велико Търново

No Име Email
497 инж.АНДОН НИКОЛОВ ХАДЖИМАРИНСКИ geoinjenering_99@abv.bg
84 инж.ДЕЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА delpost@abv.bg
547 инж.ИВАН СТОЯНОВ КРЪСТЕВ kvadrant_ik@abv.bg
769 инж.ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА dani_dim@mail.bg
620 инж.МОМЧИЛ ВИКТОРОВ ТЕРЗИЙСКИ zstoqnov2018@gmail.com
138 инж.НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ vttk@abv.bg
490 инж.ТИХОМИР СТЕФАНОВ ПАНОВ tihomir_panov@abv.bg

Видин

No Име Email
80 инж.АСЕН ДИМИТРОВ ЦАНКОВ as_cankov@yahoo.com
76 инж.БРАНИМИРА ЙОРДАНОВА ГЕШЕВА brani_g.abv.bg
79 инж.СТЕФКА СТОИЛОВА СТОИЛОВА-СИРАКОВА st_stoilova@yahoo.co.uk
637 инж.ТАМАРА ХРИСТОВА ИЛИЕВА-ЦВЕТКОВА ilieva_tamara@yahoo.com

Враца

No Име Email
280 инж.ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЕКОВ geometar@bitex.bg
690 инж.ИРИНА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА i.s.alexandrova@abv.bg

Габрово

No Име Email

Добрич

No Име Email
352 инж.ВАЛЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА ЧОМАКОВА kamara@kig-bg.org
292 инж.ВЕНЦИСЛАВ ГАЛИНОВ НИКОЛОВ ventsi.nikolov@gmail.com
837 инж.ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ go6eto@abv.bg
472 инж.ДЕСИСЛАВ ЕНЧЕВ КОСТОВ enchev_d@yahoo.com
125 инж.ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ИВАНОВА geo_perfekt@abv.bg
289 инж.ДЕЧО КОНСТАНТИНОВ КУЦАРОВ dkucarov@dir.bg
615 инж.ДИМИТЪР РАДУШЕВ РАДУШЕВ radusheff@abv.bg
836 инж.ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ jv_atanasoff@abv.bg
838 инж.ЗЛАТКО ТОДОРОВ СТОЯНОВ z3latko@abv.bg
549 инж.ИЛИНА КОСТАДИНОВА БАТАНОВА ilina_bul@yahoo.com
840 инж.ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ yordanov_yordan@hotmail.com
288 инж.КОСТАДИН ХРИСТОВ БАТАНОВ total2000@mail.bg
285 инж.МАРГАРИТА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА impuls_kad@abv.bg
839 инж.МИХАИЛ ВЕСЕЛИНОВ БОЖУРОВ bojurov@abv.bg
351 инж.НИКОЛА ПЕТРОВ ЧОМАКОВ n_chomakov@abv.bg
617 инж.ТОДОР СТАНЧЕВ ТРИФОНОВ triffonov@abv.bg
284 инж.ХРИСТО ПЕТКОВ КАПРАЛОВ kapral@mail.bg
514 инж.ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА ДОЧЕВА trayana_54@abv.bg

Кърджали

No Име Email
470 инж.ГЕНАДИ ДИМИТРОВ ГИНЕВ ggineff@mail.bg
471 инж.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СИДЕРОВ kamara@kig-bg.org
468 инж.МАРИАНА БОРИСОВА СТАЙКОВА kamara@kig-bg.org
469 инж.ХРИСТО ПЕТКОВ КЮЧУКОВ h_kiychukov@abv.bg

Кюстендил

No Име Email
708 инж.АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛИЕВ androgeorgiev@abv.bg
129 инж.АНТОНИО БОТЬОВ ДИМИТРОВ antonio_t@abv.bg
131 инж.ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИРОВ vlgeomax@abv.bg
130 инж.ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОШЕВ emo_tochew@mail.bg
142 инж.КИРИЛ АНДРЕЕВ АТАНАСОВ k_atanasov_k@abv.bg
132 инж.ЛЮБОМИР САШОВ РАЙНОВ luborain@yahoo.com
765 инж.МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТОИЛОВА maria.galiova@abv.bg
501 инж.САШО СВЕТОСЛАВОВ АНГЕЛОВ ssa1961@abv.bg
761 инж.СИМЕОН ДИМИТРОВ СОКОЛОВ s_sokolov91@abv.bg
825 инж.ЦВЕТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА cwetinaa.w@gmail.com

Ловеч

No Име Email
245 инж.АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ angan@geodetect-bg.com
560 инж.ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ agm_lovech@abv.bg
338 инж.ДЕТЕЛИН НИКОЛОВ АНДРЕЕВ zadetelin@abv.bg
537 инж.ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ДИМИТРОВ geodi@mail.bg
538 инж.ИЛИЯ ЦАНКОВ МАРИНОВ icmarinov@gmail.com
762 инж.ЙОРДАН НИКОЛОВ ТОПКАРОВ tetragon@abv.bg
559 инж.КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ kamara@kig-bg.org
386 инж.МАРИАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ marnik@geomatics-bg.com
180 инж.МИХАИЛ СТОЯНОВ КИРОВ mk1@abv.bg
794 инж.ПЕТЪР ДАМЯНОВ МАРИНОВ dmd_cadastre@abv.bg
504 инж.СИЛВИЯ ТОТЕВА МАРИНОВА silveto_marinova@yahoo.com
534 инж.СТАНИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТАНЕВ stanev_1950@abv.bg
178 инж.ТОТЬО МАРИНОВ АНГЕЛОВ kartproekt@dir.bg

Монтана

No Име Email
519 инж.ЙОВКО ПЕТРОВ ЛЮЦКАНОВ j_luzkanov@abv.bg
520 инж.ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА kadastar_mont@abv.bg
831 инж.КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ГЪЛЧАНОВА kametog@abv.bg
432 инж.ЛИЗА ПЕТКОВА ИЗАТОВСКА petkova_liza@abv.bg
433 инж.ПЛАМКА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА nvi77@mail.bg
832 инж.СОНЯ МИЛКОВА ЕЛЕНКОВА sonyel@mail.bg

Пазарджик

No Име Email
403 инж.АНТОАНЕТА ПАВЛОВА БОЖКОВА tony_1951@abv.bg
448 инж.ВАНГЕЛИЯ ГРОЗДАНОВА КИРОВА kirova@zenitgeo.com
398 инж.ВАСИЛ ТОМОВ БУЧКОВ buchkov91@abv.bg
506 инж.ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОСКОВ kamara@kig-bg.org
593 инж.КАЛИН НИКОЛАЕВ КИРОВ kalin@zenitgeo.com
804 инж.КАЛОЯН ОГНЯНОВ ВАСИЛЕВ k_vasilev90@abv.bg
805 инж.МАЛИН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ malin_pz@abv.bg
401 инж.НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРОВ kirov@zenitgeo.com
788 инж.НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ЗЛАТАНОВ zlatanov.nikolay@abv.bg
402 инж.ОГНЯН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ogiva_og@abv.bg
450 инж.ПЕТЪР ИВАНОВ ИЛКОВ ilkow@abv.bg
562 инж.СВЕТЛАНА СТОЯНОВА КАРНАЛОВА svetlana_karnalova@abv.bg
404 инж.ТОДОР ИГНАТОВ МИЛЕВ timilev@abv.bg
830 инж.ЯВОР ЦАНКОВ БУШНАКОВ iavorboshnakov@gmail.com

Перник

No Име Email
753 инж.ГАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ВУТОВ galinei@abv.bg

Плевен

No Име Email
509 инж.БОРЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА boriv@mail.bg
776 инж.ВАЛЕНТИН ТОШКОВ ДЕНЕВ valyo_denev@abv.bg
510 инж.ВАЛЕНТИНА АНАНИЕВА СТЕФАНОВА val_s@mail.bg
692 инж.ВЕЛИСЛАВ МИТКОВ ГАВРИЛОВ vmgavrilov@mail.bg
508 инж.ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СТАНИШЕВ bat_vesi@abv.bg
513 инж.ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ precizna_geodezia@mail.bg
797 инж.ГЕОРГИ ПЕТКОВ МАЧУГАНСКИ georgimachuganski@gmail.com
522 инж.ЖИВКО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ cadcom@abv.bg
532 инж.ИВАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ i.stefanov.pl@gmail.com
512 инж.ЙОРДАН ПЕТКОВ ЛЕШИНОВ geomerpl@gmail.com
523 инж.ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЛАЛЕВ kadas@abv.bg
808 инж.МАРИНА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА marina_krysteva@abv.bg
531 инж.МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ milen_cvetkov1965@abv.bg
511 инж.НАЧКО ИВАНОВ НАЧЕВ nachopleven@abv.bg
524 инж.РУМЕН ПЕТРОВ ДОСЕВ cadcom@abv.bg

Пловдив

No Име Email
558 инж.АНГЕЛ СТОЯНОВ ЮРУКОВ a_yurukov@abv.bg
269 инж.АНЕТА ИВАНОВА ХРИСТОВА geoproekt@abv.bg
459 инж.БЕЛА БЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА bella_bg@abv.bg
460 инж.БЕЛЧО МИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ bella_bg@abv.bg
207 инж.ВАЛЕРИ СПАСОВ КАСТЕЛОВ valkastelov@abv.bg
444 инж.ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ plangeo@abv.bg
267 инж.ВЕНЦЕСЛАВ ЛЮБЕНОВ БИЧОВ venci_bichov@abv.bg
204 инж.ВЕСЕЛИН КИРОВ ЧИВЧИБАШИЕВ weselin_k@yahoo.com
553 инж.ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТАЙКОВ geostayk@mail.bg
256 инж.ГРОЗДАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА grozdana.ivanova@abv.bg
205 инж.ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ АРНАУДОВ digear@abv.bg
252 инж.ДИМИТЪР СПАСОВ КОЛЧЕВ dimkol@abv.bg
650 инж.ДИМИТЪР СТОИЛОВ БАРАШКИ Barashki@gte-bg.com
541 инж.ДИМИТЪР ТОДОРОВ БАЕВ dimi@abv.bg
782 инж.ДОРА ЙОРДАНОВА ТОНЧЕВА dorat@abv.bg
260 инж.ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРДЖЕВ kamara@kig-bg.org
208 инж.ЖУЛИЕТА ХРИСТОВА АРНАУДОВА julieta_arnaudova@abv.bg
796 инж.ИВАЙЛО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ ivayloatanasov@abv.bg
438 инж.ИВАНКА РАШКОВА ПОЛИТОВА ivanka62@abv.bg
488 инж.ИЛИЯ АТАНАСОВ МАРИНОВ iliya_mar@abv.bg
258 инж.ИРИНА ВИДЕВА РАДЕВА cadastar_ni@abv.bg
389 инж.ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЧУКАЛОВ geomark@abv.bg
826 инж.КАМЕЛИЯ КАМЕНОВА СПАХИЙСКА kamispahiska79@gmail.com
706 инж.КРАСИМИР МИТКОВ НИКОЛОВ km_nikolov@abv.bg
756 инж.МАРИАНА АНГЕЛОВА ГЛАВОВА as_kadastar@abv.bg
369 инж.МАРИН КРАСИМИРОВ ДЕМЕРДЖИЕВ marin@start.bg
367 инж.МАРИЯ АТАНАСОВА ЦАРЕВА kamara@kig-bg.org
543 инж.МАРИЯН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ marnikolov@abv.bg
368 инж.МИНЧО ДОЧЕВ ЛУЧЕВ sve7730@gmail.com
209 инж.МИРОСЛАВ СТОИЛОВ ДИМИТРОВ karuel@abv.bg
693 инж.МИРОСЛАВА ИЛИЕВА ИВАНОВА mira_222@abv.bg
270 инж.МИХАИЛ ПАНАЙОТОВ ХРИСТОВ geoproekt@abv.bg
348 инж.НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ГАНЧЕВ nk_ganchev@abv.bg
517 инж.НИКОЛАЙ МАРКОВ НИКОЛОВ geo_hmh@abv.bg
262 инж.ПАВЛИН ПЕТРОВ ЧОБАНОВ kamara@kig-bg.org
810 инж.ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КИТОВ kitovi94@abv.bg
366 инж.СВЕТЛА СПАСОВА НЕДЕЛЧЕВА spell@nettel.bg
206 инж.СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ ИЛИЕВ iliev@kadastar-ti.com / geoingener_sv.iliev@abv.bg
795 инж.СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ НОВИЧКОВ s.novichkov1987@gmail.com
437 инж.СТАНКА ВЪЛКОВА СТАМОВА tanqstamova@gmail.com
634 инж.СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ truenorth@abv.bg
727 инж.СТОЯН МАНОВ СТОЯНОВ stoyan1235@abv.bg
564 инж.ТИХОМИР КАЛИНОВ ВАСИЛЕВ tihopating@abv.bg
436 инж.ТОДОР ХРИСТОВ СТАМОВ todorstamov@gmail.com
251 инж.ХРИСТО НИКОЛАЕВ САМУШЕВ ico_co@abv.bg
255 инж.ХРИСТО СТОЯНОВ СТАЙКОВ izo_bg@abv.bg

Разград

No Име Email
554 инж.ИВАНИЧКА РУСЕВА РАХНЕВА ywy@abv.bg

Русе

No Име Email
320 инж.ДЕЯН ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ geomark@ru-se.com
540 инж.ДЕЯН МИТКОВ СТОЯНОВ geo.stroitel@gmail.com
322 инж.ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ВЕЛЕВ dpvelev@gmail.com
384 инж.ИВАЙЛО ВЕЛИКОВ ИВАНОВ office@geo-chonov.com
324 инж.ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРАМИШЕВ karamishev2000@yahoo.com
735 инж.ИЛИЯН СТОЙЧЕВ ЗЛАТЕВ ilian_zlatev@abv.bg
315 инж.КРАСИМИР СТАНЧЕВ СТАНЕВ gsp_kss@abv.bg
684 инж.СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ stoimens@gmail.com
334 инж.ЯВОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ geotime@mail.bg

Силистра

No Име Email
431 инж.ДАМЯНА ВЪЛКАНОВА ВЪЛКАНОВА damvalkanova@mail.bg
336 инж.ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ plamkad@mail.bg

Сливен

No Име Email
724 инж.АНАСТАС ИВАНОВ КЪНЕВ a.kanev@sonikmodule.com
814 инж.ДЕЯН ХРИСТОВ СОСЕРОВ dsosserov@gmail.com
704 инж.ДИМИТЪР ПЕТКОВ РУСЕВ dprusev@gmail.com
171 инж.ДОБРИН КЪНЕВ ИВАНОВ kamara@kig-bg.org
728 инж.ДОНКО ИВАНОВ ИВАНОВ donko_iv@mail.bg
631 инж.ЖИВКО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ zhivko_petrov_zhelev@abv.bg zzhelev@hotmail.com
174 инж.ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ georgievbg@abv.bg
172 инж.МАРИАНА СТОЯНОВА МАРИНОВА geospektra@abv.bg
417 инж.ПАВЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ЗЛАТЕВ p_zlatew@yahoo.com
654 инж.РУСИ МАНЧЕВ МАНЧЕВ rusi_man4ev@abv.bg
628 инж.СТАВРИЯ МИТЕВ ГВОЗДЕЙКОВ gvozdeykovi_ss@abv.bg
175 инж.СТЕФАН ТЕНЕВ БУРЛАКОВ borlakov@abv.bg
752 инж.ТИХОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ ttodorov87@abv.bg
177 инж.ХРИСТО МИНЧЕВ ХРИСТОВ icogeo@abv.bg

Смолян

No Име Email
680 инж.НИНА ДАМЯНОВА ЧАУШЕВА-КУЦЛЕВА nina.geodezy@gmail.com
791 инж.СИМОНА РОСЕНОВА БОРАДЖИЕВА s.boradjieva@gmail.com
581 инж.СЛАВИ ИВАНОВ МАНДЖУКОВ smandzhukov@abv.bg

Софийска

No Име Email
829 инж.МАРИЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА m_99_1991@abv.bg
822 инж.ЯНА ЕМИЛОВА СТАМЕНОВА yana._stamenova@abv.bg

София

No Име Email
203 инж.АДЕЛИНА СТОЯНОВА КОЛЕВА adi_sk@mail.bg
192 инж.АДЛЕН СТОЯНОВ ДЖАБАРСКИ adlen_d@abv.bg
742 инж.АНГЕЛ ИЛИЕВ КУЗМОВ a_kuzmov@abv.bg
1 инж.АНГЕЛ КРУМОВ ЯНАКИЕВ ayanakiev@geoconsult.bg
823 инж.АНДРЕА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА andrea.ivanova2807@gmail.com
778 инж.АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ ВИСАРИЕВ visariev@abv.bg
3 инж.ВАЛЕРИ ЗДРАВКОВ КУНЧЕВ geosi@abv.bg
188 инж.ВАЛЕРИЙ ЦВЕТАНОВ ДОЧЕВ kamara@kig-bg.org
670 инж.ВЕЛИК ОГНЯНОВ ТАНУШЕВ velik.tanushev@gmail.com
183 инж.ВЕСЕЛИН БОЯНОВ МОНОВ geocad@mail.bg
198 инж.ГАБРИЕЛА КРЪСТЕВА МИТЕВА g_miteva@abv.bg
200 инж.ГЕОРГИ КРУМОВ АНГЕЛОВ georgi.krumov@gmail.com
785 инж.ГЕОРГИ ЗЛАТАНОВ ЗЛАТАНОВ georgi_zl@abv.bg
595 инж.ДАНИЕЛ СЛАВКОВ ГЕОРГИЕВ dido2686@abv.bg
568 инж.ДИМИТЪР ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ d_o_dimitrov@abv.bg
666 инж.ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ dppetkov@mail.bg
743 инж.ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТОТЕВА elena_toteva@abv.bg
566 инж.ЕЛКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА eli_geo2000@abv.bg
89 инж.ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ emo5kov@mail.bg
182 инж.ЗЛАТАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ office@geocad93.com
240 инж.ИРКА ДИМИТРОВА ВЛАДЕВА vladeva_i@abv.bg
625 инж.ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЖЕКОВ y.zhekov@mail.bg
570 инж.КАЛИНКА ВЪРБАНОВА ЛИЛОВА lilova_k@abv.bg
90 инж.КАЛОЯН ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ kalo_to@abv.bg
202 инж.КАМЕН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАРЕВ k_zlatarev@abv.bg
744 инж.КРАСИМИР ТЕНЧЕВ КРЪСТЕВ kr.krastew@gmail.com
546 инж.ЛИДИЯ БОРИСЛАВОВА КОМИТОВА koeia@mail.bg
191 инж.ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ БАНКОВ l_bankov@abv.bg
828 инж.ЛЮБОМИР АСЕНОВ ТОПАЛСКИ lyubo32@abv.bg
820 инж.ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА СТАМОВА lussy_gs@abv.bg
184 инж.МАРИЕЛА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА marielavass@abv.bg
696 инж.МАРИН КОЛЕВ КЮРКЧИЕВ geosof@abv.bg
793 инж.МАРИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА MARIA.ANGELOVA@GEODETECT.BG
190 инж.МАРТИН ТРАЯНОВ ПАНДАРОВ brat4edalarry@abv.bg
783 инж.МИЛА СТОЯНОВА АТАНАСОВА-ЗЛАТАРЕВА mila_at_zl@abv.bg
632 инж.МИЛЕН СТЕФАНОВ ДИМИЕВ mild@abv.bg
199 инж.МИЛЕНА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА milenichka@yahoo.com
189 инж.МИЛУШ ИВАНОВ БЛАГОЕВ kamara@kig-bg.org
518 инж.МЛАДЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ geowest@abv.bg, geowestood@gmail.com
233 инж.МОМЧИЛ ИСКЪРОВ МАРИНОВ mmom@abv.bg
747 инж.МОМЧИЛ МАРИНОВ ИВАНОВ mm_ivanov@abv.bg
773 инж.НИКОЛА БОРИСОВ АНТОНОВ antonov.survey@gmail.com
567 инж.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ nigeo@abv.bg
636 инж.НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ nikpl@mail.bg
539 инж.ПАВЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ПАВЛОВ pavelcom@abv.bg
759 инж.ПЕНЧО НИКОЛАЕВ НИКОЕВСКИ geonet.eood@abv.bg
665 инж.ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ geomap_geomap@mail.bg
784 инж.ПЕТЯ ЕВСТАТИЕВА МАРИНКОВА p.marinko@abv.bg
345 инж.РОМИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ romil_g@mail.bg
201 инж.РУМЕН САШКОВ НИКОЛОВ rsn@mail.bg
786 инж.СВЕТЛОЗАР КРАСИМИРОВ БЛАГОЕВ geocenter@mail.bg
599 инж.СТОЯН ПЕТКОВ СТОЯНОВ Ssarom90@gmail.com
813 инж.СТРАХИЛ ТАНЕВ ТАНЕВ strahil_tanev@abv.bg
485 инж.ТОДОР ЯНКОВ ТРЕНДАФИЛОВ todor@mgu.bg
644 инж.ТОДОР АТАНАСОВ ГАРОВ cale_15@abv.bg super_c@abv.bg
609 инж.ФИЛИП ЦАНКОВ НИКОЛОВ geodata@mail.bg
824 инж.ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА tsvetelina_d@abv.bg
643 инж.ЮЛИАН ДИМИТРОВ ТОШКОВ geokorp@abv.bg
736 инж.ЯНА АНГЕЛОВА ЛИПИЙСКА yana.angelova@geodetect.bg
197 инж.ЯСЕН САШКОВ НИКОЛОВ j_asen@mail.bg

Стара Загора

No Име Email
57 инж.АНАТОЛИЙ НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ global_geo@abv.bg
719 инж.ВАЛЕНТИНА КОСТОВА УНГАРОВА vali4ka.23@abv.bg
122 инж.ВЕЛКО МИХАЙЛОВ ВЕЛЕВ velko_sz@abv.bg
61 инж.ГАЛИНА ПЕТКОВА КАРАГЯУРОВА g_karagiaurova@abv.bg
565 инж.ГЕРГАНА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА gery18@abv.bg
515 инж.ГРИГОР ХРИСТОВ ГРУЕВ ggruev5@gmail.com
740 инж.ДЕНИЦА ИЛИЯНОВА ИРМАНОВА-БОНЕВА deni_d@abv.bg
123 инж.ДИЯНА ИВАНОВА БАЛЕВА stara.zagora@cadastre.bg
461 инж.ЕКАТЕРИНИ ХРИСТУ РАЛЕВА katibg.raleva@gmail.com
682 инж.ЖЕЛЯЗКО МИНЧЕВ ДИНЕВ tedidon2204@abv.bg
594 инж.ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ МЕНДРОВ mendrov@abv.bg
816 инж.ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА-СТОЙЧЕВА evelinka86@abv.bg
750 инж.ИЛИЯ НИКОЛОВ КАРАГЯУРОВ iliya_digm@hotmail.com
56 инж.ИЛИЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ skg_itt@abv.bg
291 инж.КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА krasyy@abv.bg
663 инж.ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ КЬОСЕВ lachezar_kyosev@abv.bg
787 инж.МИГЛЕНА ДОНЧЕВА ИЛИЕВА miglena_iovcheva@abv.bg
718 инж.МИНКА ЯНКОВА ЙОРДАНОВА jor_minka@abv.bg
163 инж.НАДКА ЦАНОВА ПИПЕРОВА kamara@kig-bg.org
60 инж.НЕЛИ ДИМОВА СТАРЧЕВА nelly_starcheva@abv.bg
59 инж.РОСИЦА НИКОЛОВА БАЛАБАНОВА global_geo@abv.bg
55 инж.РУМЕН ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ rumengeorgiev68@abv.bg
290 инж.РУМЕН ИВАНОВ СЪРТОНЕВ r.sartonev@gmail.com
429 инж.РУМЕН БОРИСОВ НИКОЛОВ rumen_n@yahoo.com
529 инж.РУМЯНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА kamara@kig-bg.org
733 инж.СВЕТОСЛАВ ДИНЕВ ДИМОВ svetliodimov@gmail.com
64 инж.СТЕФАН ДИМИТРОВ МИРЛЕВ sdmirlev@yahoo.com
344 инж.СТОЯН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ stovass@abv.bg
58 инж.ТИХОМИР ТОДОРОВ КАЛЧЕВ global_geo@abv.bg
162 инж.ТОДОР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ tgnik@abv.bg
65 инж.ХРИСТО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ kamara@kig-bg.org
427 инж.ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ hristokyosev@abv.bg
608 инж.ХРИСТО ДИМОВ ЖЕЛЕВ kulth@abv.bg
833 инж.ЦВЕТИНА БОЖИДАРОВА РАЛЕВА cvetina_raleva@abv.bg
124 инж.ЯВОР ИВАНОВ ЕНЕВ jav_enev@yahoo.com
732 инж.ЯНА СТАЙКОВА КОЛЕВА yana_kolev@abv.bg

Търговище

No Име Email

Хасково

No Име Email
798 инж.АНТОН АТАНАСОВ ПАУНОВ paunov1991@abv.bg
302 инж.ДРАГОМИР ЕНЕВ КОЛЕВ geodrago@gmail.com
821 инж.ЕЛИЯ ДИМОВА СТОЯНОВА stoyanova.elia@gmail.com
530 инж.ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ ivanovj@abv.bg
667 инж.КРАСИМИР ИВАНОВ ТРАЙКОВ kitgeo@gmail.com

Шумен

No Име Email
32 инж.ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХАРАЛАНОВ geo_pro@dir.bg
31 инж.ПЕТЪР ПАВЛОВ ПЕКАРЕК geo_pekshu@abv.bg

Ямбол

No Име Email
144 инж.ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ФИЛЧЕВА kamara@kig-bg.org
715 инж.ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ stlrdnsk@abv.bg
69 инж.ДЖЕНКО ГЕОРГИЕВ ДЖЕНКОВ y_kad@abv.bg
758 инж.РАДОСТ ДЖЕНКОВА ДЖЕНКОВА radost.dzhenkovaa@gmail.com

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb