Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Новини

Последни новини

11.01.2022

Становище на КИГ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУТ

Становище на КИГ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУТ...

13.12.2021

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК...

06.12.2021

Програма на Обучителен курс - гр. София, 09-10 Декември 2021 г.

Програма на Обучителен курс - гр. София, 09-10 Декември 2021 г....

12.11.2021

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР...

09.11.2021

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК...

02.11.2021

Заплащане на членски внос в КИГ за 2022 година

Заплащане на членски внос в КИГ за 2022 година...

01.11.2021

Програма на Обучителен курс - гр. Велико Търново, 04-05 Ноември 2021 г.

Програма на Обучителен курс - гр. Велико Търново, 04-05 Ноември 2021 г....

06.10.2021

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР...

17.09.2021

Промени в НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Промени в НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ...

03.09.2021

Програма за провеждане на Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация - гр. Варна , 09-10.09.2021 г.

Програма за провеждане на Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация - гр. Варна , 09-10.09.2021 г....

03.09.2021

Относно : Прекратяване записването за обучителен курс в гр. Варна , 09-10.09.2021 г.

Във връзка със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването...

10.08.2021

Писмо до инж. Даниел Панов - Председател на УС на Национално сдружение на общините в Република България

Писмо до инж. Даниел Панов - Председател на УС на Национално сдружение на общините в Република България...

10.08.2021

Относно : Провеждане на обучителен курс във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК.

Провеждане на обучителен курс във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК....

06.07.2021

Презентации от Обучителен курс, съгласно чл.20, ал.4 от ЗКИР

Презентации от Обучителен курс, съгласно чл.20, ал.4 от ЗКИР...

22.06.2021

Относно прекратяване регистрация за Обучителен курс

Относно прекратяване регистрация за Обучителен курс...

21.05.2021

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР...

12.05.2021

Общо събрание на КИГ

Насрочено Общо събрание на КИГ на 18.06.2021 г. в гр. Хасково...

21.04.2021

Становище на КИГ относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР

Становище на КИГ относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР...

26.03.2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 / 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрал...

22.03.2021

Световен ден на геодезиста - 21 Март 2021 г.

Поздравително писмо от Председателя на Управителния съвет на КИГ инж. Златан Златанов по случай Световния ден на геодезиста 21 Март 2021 г....

Страница 1 от 7, показване на 20 запис(и) от 123 общо

Copyright © 2022 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb