Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Общи събрания - протоколи и отчети

2021

15.06.2021 | Отчет на Контролния съвет на КИГ за периода от 16.03.2019 г. до 18.06.2021 г.

Отчет на Контролния съвет на КИГ за периода от 16.03.2019 г. до 18.06.2021 г.

14.06.2021 | Отчет на Управителния съвет на КИГ за периода от 15.03.2019 г. до 11.06.2021 г.

Отчет на Управителния съвет на КИГ за периода от 15.03.2019 г. до 11.06.2021 г.

11.06.2021 | Отчет на Комисия по професионална етика за периода от 15.03.2019 г. до 11.06.2021 г.

Отчет на Комисията по професионална етика към КИГ за периода от 15.03.2019 г. до 11.06.2021 г.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb