Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Град:
Изчисти

Благоевград

08.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Благоевград

Протокол от проведено заседание на ОК Благоевград на 28.02.2019 г.

Бургас

08.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Бургас на 07.03.2024 г.
20.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Бургас на 16.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Бургас на 16.03.2023 г.

01.04.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Бургас, проведено на 31.03.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Бургас, проведено на 31.03.2022 г.

01.06.2021 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Бургас

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Бургас, проведено на 27.05.2021 г.

05.03.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Бургас

Протокол от проведено заседание на ОК Бургас на 05.03.2019 г.

Варна

25.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Варна на 13.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Варна на 13.03.2024 г.

06.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Варна на 28.02.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Варна на 28.02.2023 г.

29.03.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Варна, проведено на 28.03.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Варна, проведено на 28.03.2022 г.

13.03.2020 | Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Варна

Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Варна проведено на 26.02.2020 г.

07.03.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Варна

Протокол от проведено заседание на ОК Варна на 07.03.2019 г.

Велико Търново

30.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Велико Търново на 29.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Велико Търново на 29.03.2023 г.

29.03.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Велико Търново, проведено на 14.03.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Велико ТЪрново, проведено на 14.03.2022 г.

02.06.2021 | Допълнение към протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Велико Търново

Допълнение към протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Велико Търново, проведено на 01.06.2021 г.

13.03.2020 | Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Велико Търново

Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Велико Търново проведено на 06.03.2020 г.

19.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Велико Търново

Протокол от проведено заседание на ОК Велико Търново на 19.02.2019 г.

Видин

25.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Видин на 15.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Видин на 15.03.2024 г.

09.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Видин на 09.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Видин на 09.03.2023 г.

29.03.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Видин, проведено на 25.03.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Видин, проведено на 25.03.2022 г.

06.03.2020 | Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Видин
06.03.2020 | Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Видин
25.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Видин

Протокол от проведено заседание на ОК Видин на 25.02.2019 г.

Враца

27.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Враца на 25.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Враца на 25.03.2024 г.

29.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Враца на 28.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Враца на 28.03.2023 г.

28.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Враца

Протокол от проведено заседание на ОК Враца на 28.02.2019 г.

Габрово

07.03.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Габрово

Протокол от проведено заседание на ОК Габрово на 07.03.2019 г.

Добрич

27.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Добрич на 25.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Добрич на 25.03.2024 г.

21.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Добрич на 20.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Добрич на 20.03.2023 г.

29.03.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Добрич, проведено на 17.03.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Добрич, проведено на 17.03.2022 г.

28.05.2021 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Добрич

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Добрич, проведено на 27.05.2021 г.

21.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Добрич

Протокол от проведено заседание на ОК Добрич на 21.02.2019 г.

Кърджали

14.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Кърджали на 11.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Кърджали на 11.03.2024 г.

29.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Кърджали на 27.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Кърджали на 27.03.2023 г.

28.05.2021 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Кърджали

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Кърджали, проведено на 21.05.2021 г.

27.10.2020 | Протокол от проведено събрание на Областна колегия Кърджали

Протокол от събрание на Областна колегия Кърджали, проведено на 19.10.2020 г. за избор на нов председател.

Кюстендил

21.05.2021 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Кюстендил

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Кюстендил, проведено на 20.05.2021 г.

13.03.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Кюстендил 1

Протокол от проведено заседание на ОК Кюстендил на 13.03.2019 г.

13.03.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Кюстендил 2

Протокол от проведено заседание на ОК Кюстендил на 13.03.2019 г.

Ловеч

27.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Ловеч на 25.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Ловеч на 25.03.2024 г.

22.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Ловеч на 20.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Ловеч на 20.03.2023 г.

01.04.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Ловеч, проведено на 31.03.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Ловеч, проведено на 31.03.2022 г.

21.05.2021 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Ловеч

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Ловеч, проведено на 21.05.2021 г.

11.03.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Ловеч

Протокол от проведено заседание на ОК Ловеч на 11.03.2019 г.

Монтана

01.04.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Монтана на 14.03.2024г.

Протокол от проведено заседание на ОК Монтана на 14.03.2024г.

05.04.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Монтана на 06.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Монтана на 06.03.2023 г.

04.04.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Монтана, проведено на 04.04.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Монтана, проведено на 04.04.2022 г.

06.03.2020 | Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Монтана
21.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Монтана 1

Протокол от проведено заседание на ОК Монтана на 21.02.2019 г.

21.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Монтана 2

Протокол от проведено заседание на ОК Монтана на 21.02.2019 г.

Пазарджик

25.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Пазарджик на 22.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Пазарджик на 22.03.2024 г.

24.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Пазарджик на 23.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Пазарджик на 23.03.2023 г.

29.03.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Пазарджик, проведено на 24.03.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Пазарджик, проведено на 24.03.2022 г.

27.11.2020 | Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Пазарджик

Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Пазарджик, проведено на 12.11.2020 г.

07.03.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Пазарджик

Протокол от проведено заседание на ОК Пазарджик на 07.03.2019 г.

Перник

20.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Перник на 17.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Перник на 17.03.2023 г.

Плевен

01.04.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Плевен на 25.03.2024г.

Протокол от проведено заседание на ОК Плевен на 25.03.2024г.

16.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Плевен на 06.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Плевен на 06.03.2023 г.

31.03.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Плевен, проведено на 14.03.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Плевен, проведено на 14.03.2022 г.

31.05.2021 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Плевен

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Плевен, проведено на 13.05.2021 г.

05.03.2019 | Относно проведено Общо събрание на ОК Плевен

Текста е извадка от ел.поща : От boriv@mail.bg Получател kamara@kig-bg.org Дата 2019-03-05 19:50 Приоритет Нормален Текст на писмо Здравейте! На ..... се проведе отчетно изборно събрание За председател на ОК Плевен бе избрана инж. Боряна

Пловдив

15.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Пловдив на 13.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Пловдив на 13.03.2024 г.

21.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Пловдив на 01.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Пловдив на 01.03.2023 г.

07.04.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Пловдив, проведено на 15.03.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Пловдив, проведено на 15.03.2022 г.

02.06.2021 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Пловдив

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Пловдив, проведено на 04.03.2020 г.

20.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Пловдив

Протокол от проведено заседание на ОК Пловдив на 20.02.2019 г.

Разград

20.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Разград на 17.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Разград на 17.03.2023 г.

Русе

13.03.2020 | Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Русе

Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Русе проведено на 11.03.2020 г.

Силистра

01.04.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Силистра на 15.03.2024г.

Протокол от проведено заседание на ОК Силистра на 15.03.2024г.

04.04.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Силистра на 17.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Силистра на 17.03.2023 г.

22.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Силистра

Протокол от проведено заседание на ОК Силистра на 22.02.2019 г.

Сливен

04.04.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Сливен на 21.03.2024г.

Протокол от проведено заседание на ОК Сливен на 21.03.2024г.

09.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Сливен на 02.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Сливен на 02.03.2023 г.

11.04.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Сливен, проведено на 26.03.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Сливен, проведено на 26.03.2022 г.

27.10.2020 | Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Сливен

Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Сливен на 02.03.2020 г.

05.03.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Сливен

Протокол от проведено заседание на ОК Сливен на 05.03.2019 г.

Смолян

28.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Смолян

Протокол от проведено заседание на ОК Смолян на 28.02.2019 г.

Софийска

01.04.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Софийска област на 20.03.2024г.

Протокол от проведено заседание на ОК Софийска област на 20.03.2024г.

София

27.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК София на 12.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК София на 12.03.2024 г.

15.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК София на 07.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК София на 07.03.2023 г.

31.03.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия София, проведено на 15.03.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия София, проведено на 15.03.2022 г.

23.11.2020 | Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия София

Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия София, проведено на 20.11.2020 г.

26.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК София

Протокол от проведено заседание на ОК София на 26.02.2019 г.

Стара Загора

15.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Стара Загора на 14.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Стара Загора на 14.03.2024 г.

17.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Стара Загора на 16.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Стара Загора на 16.03.2023 г.

29.03.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Стара Загора

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Стара Загора, проведено на 15.03.2022 г.

13.03.2020 | Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Стара Загора

Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Стара Загора проведено на 05.03.2020 г.

21.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Стара Загора

Протокол от проведено заседание на ОК Стара Загора на 21.02.2109 г.

Хасково

27.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Хасково на 22.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Хасково на 22.03.2024 г.

28.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Хасково на 27.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Хасково на 27.03.2023 г.

31.03.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Хасково, проведено на 25.03.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Хасково, проведено на 25.03.2022 г.

13.03.2020 | Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Хасково

Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Хасково проведено на 09.03.2020 г.

20.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Хасково

Протокол от проведено заседание на ОК Хасково на 20.02.2019 г.

Шумен

28.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Шумен на 22.03.2024г.

Протокол от проведено заседание на ОК Шумен на 22.03.2024г.

28.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Шумен на 28.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Шумен на 28.03.2023 г.

Ямбол

27.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Ямбол на 25.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Ямбол на 25.03.2024 г.

06.03.2023 | Протокол от проведено заседание на ОК Ямбол на 01.03.2023 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Ямбол на 01.03.2023 г.

08.04.2022 | Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Ямбол, проведено на 04.04.2022 г.

Протокол от Годишно отчетно събрание на Областна колегия Ямбол, проведено на 04.04.2022 г.

25.11.2020 | Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Ямбол

Протокол от годишно отчетно събрание на Областна колегия Ямбол, проведено на 18.11.2020 г.

26.02.2019 | Протокол от проведено заседание на ОК Ямбол

Протокол от проведено заседание на ОК Ямбол на 26.02.2019 г.

Други

27.03.2024 | Протокол от проведено заседание на ОК Велико Търново на 20.03.2024 г.

Протокол от проведено заседание на ОК Велико Търново на 20.03.2024 г.

07.03.2019 | Областни колегии, в които не са проведени събрания

В няколко областни колегии не са проведени общи събрания. Това са : ОК Разград, ОК Русе и ОК Шумен. Прилагам кореспонденция с ОК Разград и ОК Шумен. С председателя на ОК Русе беше проведен телефонен разговор, но официален отговор на ел.поща не е получен.

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb