Камара на инженерите по геодезия
Меню

Събития

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

21.05.2024гр. Сливен, Хотелски комплекс „Национал Палас“, ул.“ Великокняжевска“ 31

Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификациявъв връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК.

Дата и място на провеждане  : 20 – 21 Юни 2024 г. /четвъртък и петък/ -  гр. Сливен, Хотелски комплекс „Национал Палас“,  ул.“ Великокняжевска“ 31.

Лектори :     инж. Теодора Балулова - Началник СГКК – гр. Сливен

адв. Минко Стефанов

инж. Красимир Методиев

доц. д-р инж. Николай Димитров - ръководител Департамент Геодезия“, Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb