Камара на инженерите по геодезия
Меню

Събития

Покана за технически семинар на 30 Септември 2016 година

30.09.2016Дом на науката и техниката, гр. Пловдив

ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАР

НОВИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ
30 септември 2016 година

Дом на науката и техниката, гр. Пловдив
ул. „Гладстон” № 1, зала № 1
Начало: 30.09.2016 г. /петък/ - 9.30 ч.

Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/, Регионалната организация на НТС с Дома на науката и техниката - гр.Пловдив, канят всички заинтересовани да посетят събитието, което съпътства Международния технически панаир.
ДНЕВЕН РЕД:

Регистрация 9.00-09.30
Откриване 9.30
Презентации: 9.30-13.00

1. „ГЕО-Иванов“ ООД
2. „Метрисис“ ООД
3. „ГЕОКАД Проект“ ЕООД
4. “Солитех“ АД
5.„ГЕО ПЛЮС” ЕООД
6. „IOES“ ЕООД
7. „Геокад 93“ ЕООД
8 „ГЕОХАЙД „ ЕООД

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb