Камара на инженерите по геодезия
Меню

Събития

Заседание на УС на КИГ

26.11.2019Хисаря

На 29 Ноември 2019 г. в Хисаря ще се състои заседание на Управителния съвет на КИГ със следния дневен ред :

 

1.   Обсъждане на начините за ежегодното продължаване на членството;

 

2.  Избор на Длъжностно лице по защита на личните данни;

 

3.  Информация за организацията на среща с АГКК относно промените в нормативната база на 03.12.2019 г.;

 

4.    Обсъждане на предложените промени в ЗУТ, ЗГК и ЗКАИИП до председателя на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС;

 

5.   Предложения за сформиране на работна група за предложения на промени в НАРЕДБА № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри., ЗУТ, ЗГК и ЗКАИИП;

 

6.   Определяне на дата за Управителен съвет – февруари 2020 г.

 

7.   Разни.

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb