Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Изпратени писма до НСОРБ и КАБ

18.09.2019

Днес, 18.09.2019 г.,  председателят на УС на КИГ инж. Златан Златанов изпрати писма до НСОРБ и КАБ относно писмо от архитект Бакалова за проектантска правоспособност на лицата, изработващи ПУП-ПР. Целия текст на писмата можете да намерите в страницата на КИГ - "Документи", "Други", където е публикувано и писмо със становище от ДНСК .

http://kig-bg.org/webroot/files/Documents/file/Pismo_NSORB.pdf

http://kig-bg.org/webroot/files/Documents/file/Pismo_KAB.pdf

http://kig-bg.org/webroot/files/Documents/file/Pismo%20DNSK-pravosposobnost%20PUP-PRZ.pdf

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb