Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия

26.02.2024

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камара на инженерите по геодезия /КИГ/ и взето решение на заседание на Управителния съвет / Протокол 62 от 02.02.2024 г. /, се насрочва Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия , което ще се проведе на 12 Април 2024 г. /петък/ в гр. Пловдив в сградата на НТС – Пловдив, ул. „Гладстон“ № 1  с начален час 10.00 часа .

 

Дневен ред на Общото събрание :

1. Приемане на Отчет на Управителния съвет на КИГ за 2023 година ;

2. Приемане на Отчет на Контролния съвет за 2023 година ;

3. Приемане на Отчет на Комисията по професионална етика за 2023 година ;

4. Приемане на отчет за извършени разходи на КИГ за 2023 година ;

5. Приемане на Бюджет на КИГ за 2024 година ;

6. Приемане на Програма за дейността на КИГ за 2024 година ;

     7. Обсъждане на промени в ЗКИР, ЗГК и ЗКАИИП ;

8. Разни.

 

При липса на кворум събранието ще започне в 11.00 часа.

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb