Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Общо събрание на КИГ

12.05.2021

Във връзка с чл. 14, ал. 3 от Устава на Камара на инженерите по геодезия и взето решение на заседание на Управителния съвет / Протокол 51 от 22.04.2021 г. /, се насрочва Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), което ще се проведе в гр. Хасково, Парк-хотел „Европа“ с начален час 11.00 часа, със следния Дневен ред:

Обявения дневен ред е следния :

1. Приемане на Отчет на Управителния съвет на КИГ за 2019 г. и 2020 г. ;

2. Приемане на Отчет на Контролния съвет за 2019 г. и 2020 г.;

3. Приемане на Отчет на Комисията по професионална етика за 2019 г. и 2020 г. ;

4. Приемане на отчет за извършени разходи и бюджет на КИГ за 2019 г. и 2020 г. ;

5. Приемане на бюджет за 2021г. на КИГ;

6.  Приемане на програма за дейността на КИГ за 2021 г.;

7. Разглеждане на предложения за промяна на Устава на КИГ;

8. Обсъждане на членството на КИГ в КРИБ;

9. Разни.

 

При липса на кворум събранието ще започне в 12.00 часа.

Обява ще бъде публикувана във вестник „24 часа“ на 14.05.2021 г.

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb