Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Програма за провеждане на Обучителни курсове през 2023 година за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

29.11.2022

На заседание на Управителния съвет на Камарата, проведено на 25.11.2022 г., бе взето решение за провеждането на четири обучителни курса през 2023 година за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР :

1.     През м. Март / 2023 г. в Пловдив ;

2.     През м. Юни / 2023 година във Варна ;

3.     През м. Септември / 2023 година във Велико Търново ;

4.     През м. Октомври – Ноември / 2023 година в София.

Таксите за участие остават без промяна :

1. За всички членове на КИГ таксата е 85.20 лева  ;

2. За всички останали - 170.40 лева.

Посочените такси за обвързани с минималната работна заплата /МРЗ/ в България и ще бъдат променени при промяна на МРЗ.

За допълнителна информация следете "Новините" в сайта на КИГ.

 

 

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb