Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Относно : Прекратяване записването за обучителен курс в гр. Варна , 09-10.09.2021 г.

03.09.2021

Във връзка със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването, която влиза в сила от 07.09.2021 г., се преустановява записването за обучителния курс във Варна на 09-10.09.2021 г. , поради наложено ограничение за броя на присъстващите в залата : "Конгреси, конференции, семинари, симпозиуми, обучения и др. се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението и с до 30 участника, при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски." 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb