Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Писмо до арх. Иван Шишков - министър на МРРБ

13.10.2022

С текста на писмото можете да се запознаете на следния линк :

http://kig-bg.org/documents/index/4

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb