Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 / 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

26.03.2021

На страницата на Агенция по геодезия,картография и кадастър е публикувана за обществено обсъждане „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ : https://www.cadastre.bg/node/33099 .

Всички желаещи могат да изпратят предложенията си на имейла на КИГ : kamara@kig-bg.org , до 05.04.2021 г., за да може да се изготви общо становище на КИГ.

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb