Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Програма за провеждане на Обучителни курсове през 2023 година за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР в гр. Варна на 13-14 Октомври 2023 г.

09.10.2023

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

Съгласно чл. 20 ал. 4 от ЗКИР

13.10.-14.10.2023 г. Фестивален и конгресен център - гр. Варна ЗАЛА №4

    гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Сливница“, № 2-6,

Лектори:

 

Иглика Стамова-главен юрисконсулт Община Варна , дирекция „АГУП“

инж.Красимира Божкова –началник СГКК-Варна

инж. Красимир Методиев

доц. д-р инж. Николай Димитров,р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

13.10.2023 г. (петък)

9.00ч. – 9.30 ч. Регистрация

 

13.10.2023 г. СЕСИЯ I  (9.30ч.-11.00 ч.)

 

Лектор:           Иглика Стамова

главен юрисконсулт Община Варна , дирекция „АГУП“

 

Анализ на законодателството и съдебната практика по въпроси, свързани с кадастъра

1. Правен интерес на заявителя

2. Заинтересовани лица ЗКИР , ЗУТ

3. Ограничени вещни права

4. Административен процес- общи разпоредби

5. Видове актове ,подлежащи на вписване

 

11.00 ч.-11.15 ч. Кафе пауза

 

13.10.2023 г. СЕСИЯ II   (11.15ч.-12.30ч.)

 

Лектор:           Иглика Стамова

главен юрисконсулт Община Варна , дирекция „АГУП“

 

Свързани разпоредби на ЗУТ и ЗКИР

1. Нормативни изисквания

2.Административен процес при процедиране на ПУП

3.Достъп до класифицирана информация

4.Предоставяне на лични данни на трети лица

5.Административно –наказателни разпоредби.

6. Решаване на казуси.

 

 

 

 

 

13.10.2023 г. СЕСИЯ III   (13.30ч.-14.45ч.)

Лектор:           инж.Красимира Божкова

началник СГКК-Варна

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)

1.Създаване и приемане на кадастрални карти .

     - набиране на изходни материали

     - методи на изработване и ред на изработване.

     - Установяване и решаване на контактна зона.

    - Гаранционни срокове.

2.Създаване и приемане на специализирани карти и тяхното актуализиране.

3.Създаване на кадастралните регистри на недвижимите имоти .

 

14.45 ч.-15.00 ч. Кафе пауза

 

13.10.2023 г.  СЕСИЯ IV    (15.00ч.-16.30 ч.)

Лектор:           инж.Красимира Божкова

началник СГКК-Варна

 

Поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри

1.Поддържане на КККР –видове изменения и основания .

2.Установяване на непълноти и грешки и тяхното отстраняване .

3. Установяване на явни фактически грешки и тяхното отстраняване.

4.Проблеми при оформяне на заявления чрез КАИС.

5. Решаване на казуси зададени от курсистите.

 

14.10.2023 г. (събота)

9.00ч. – 9.30 ч. Регистрация

 

14.10.2023 г. СЕСИЯ V  (9.30ч.-11.00 ч.)

 

Лектор:           инж. Красимир Методиев

 

Използване на нови технологии в геодезията

1.      Въведение

2.      Исторически сведения

3.      Основни понятия във фотограметрията

4.      Елементи на безпилотните системи

5.      Видове дронове

6.      Ползи от използването на дронове

7.      Недостатъци при използването на дронове

8.      Създаване на план за летене

9.      Заснемане от въздуха

11.00 ч. – 11.15 ч. Кафе пауза

 

14.10.2023 г. СЕСИЯ VI   (11.15ч.-12.30ч.)

Лектор:           инж. Красимир Методиев

 

Използване на нови технологии в геодезията

1.      Обработка на снимките

2.      Съвместяване на данни от различни източници

3.      Приложение на създадените модели в кадастъра

4.      Нормативна уредба при използването на дронове

5.      Лазерни сканиращи системи LIDAR

6.      Други приложение на 3D моделите

7.      Виртуална геодезия и добавена реалност

8.      Дискусия

14.10.2023 г.  СЕСИЯ VII   (13.30 ч.-14.45ч.)

 

Лектор:           доц. д-р инж. Николай Димитров

р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

Геодезическа основа на създаване на кадастрална карта.

Нормативни документи, използвани координатни системи и изменения поради движенията на земната кора.

 

14.45 ч. – 15.00 ч. Кафе пауза

14.10.2023 г. СЕСИЯ VIII    (15.00 ч.-16.30ч.)

Лектор:           доц. д-р инж. Николай Димитров

р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

RTK приложения в единичен и мрежови режим, както и подходящите условия и възможните ограничения за прилагането им.

Изследване на резултатите от RTK измервания в единичен и мрежови режим по различно време и различни условия. Анализ и препоръки.

 

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb