Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Становище на КИГ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУТ

11.01.2022

С текста на писмото, изпратено до МРРБ можете да се запознаете в секция "Документи" , "Други" или на следния линк :http://kig-bg.org/webroot/files/Documents/file/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%97%D0%A3%D0%A2_%D0%9A%D0%98%D0%93.pdf

Copyright © 2023 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb