Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Становище на КИГ относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР

21.04.2021

Във връзка с представения за обществено обсъждане Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, КИГ представя следните становища и предложения :

http://kig-bg.org/webroot/files/Documents/file/Stanovishte_KIG.pdf

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb